Gooise Meren

21 september 2017

Gooise Meren 21 september 2017


Praat mee op de Ruimtedagen

Dagelijks maken we allen gebruik van de openbare ruimte. Om elkaar te ontmoeten, te spelen, te sporten of van A naar B te gaan. De openbare ruimte is van en voor iedereen. Maar hóe willen we die ruimte gebruiken? En welke eisen stellen we aan de kwaliteit? Deze en andere vragen worden beantwoord in een nog te maken Ruimteplan. Dat plan maken we graag samen met u. Daarom houden we van 25 september tot en met 7 oktober Ruimtedagen. Twee weken lang gaan we met u in gesprek om ingrediënten voor het Ruimteplan te verzamelen. Misschien wordt u op straat aangesproken door onze Razende Reporters. Ook nodigen we vertegenwoordigers van bewonersgroepen, instellingen e.d. uit voor groepsgesprekken over dit onderwerp. En twee weken lang kunt u van maandag tot en met vrijdag in de ochtend binnenlopen in het gemeentehuis. In de bezoekershal staan enkele van onze medewerkers klaar om u te ontvangen en uw ideeën en suggesties te noteren.

Het Ruimteplan geeft een beeld van de gewenste toekomst van de openbare ruimte. Een ruimte met prettige, veilige plekken die met aandacht zijn ingericht en goed worden onderhouden en beheerd. Een ruimte waar we graag willen zijn en waar we met trots bezoekers, recreanten en toeristen ontvangen.
De gemeente wil dat ook inwoners en ondernemers hun stempel kunnen drukken op de (her)inrichting, het onderhoud en het beheer van de openbare ruimte. Overigens blijft de gemeente natuurlijk wel verantwoordelijk voor bepaalde kerntaken en moet de basiskwaliteit van de openbare ruimte overeind blijven.
In de openbare ruimte is niet alles zichtbaar. Er is een drukke ondergrondse wereld met leidingen, damwanden, elektra, riolen en gemalen. De werkzaamheden onder de grond zorgen ervoor dat het ook boven de grond allemaal in orde is. In het Ruimteplan is er daarom ook aandacht voor de bewustwording over dit gegeven.

Antwoorden

Het Ruimteplan voor openbare ruimte geeft antwoord vragen als:
• Welke functie vervult de openbare ruimten in Muiden, Muiderberg, Naarden en Bussum?
• Welke kwaliteit verlangen we?
• Hoe zorgen we voor die kwaliteit, ook in de toekomst? Wat doen de gemeente, het waterschap en de provincie? En wat doen de inwoners, bedrijven en instellingen?

Meer informatie

Zie voor meer informatie onze website gooisemeren.nl/ruimtedagen.

Openbare ruimte, dat gaat over:

• Speelruimte
• Wegen
• Trottoirs
• Bankjes, afvalbakken
• Openbare verlichting
• Verkeerslichten
• Bruggen, viaducten
• Water
• Riolering
• Bomen, plantsoenen
• Parken
• Begraafplaatsen

Wijzigingen parkeren in Gooise Meren

De gemeenteraad heeft in juni 2017 voor heel Gooise Meren nieuwe parkeerregels vastgesteld. De nieuwe regels gaan in op
1 januari 2018. Uitgangspunt is om in gelijke situaties ook gelijke regels toe te passen en het parkeerbeleid logischer en begrijpelijker te maken. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie. De veranderingen in het parkeerbeleid zijn ook terug te vinden op onze website: gooisemeren.nl/parkeren.

Muiden

• De blauwe zones verdwijnen. De mogelijkheid om met een blauwe schijf anderhalf uur te parkeren vervalt.
• Inwoners kunnen 'bonnenboekjes' aanschaffen met 25 parkeervergunningen die één dag geldig zijn. Die kan men uitreiken aan mensen die op bezoek komen.
• Op het parkeerterrein P2 aan de Mariahoeveweg geldt per 1 januari 2018 gratis parkeren.
• Medische zorgverleners zoals huisartsen, verloskundigen en thuiszorg kunnen een parkeervergunning krijgen die in de gehele gemeente geldig is. Hiervoor geldt hetzelfde tarief als voor een bedrijfsvergunning. (Dit geldt overigens ook voor de zorgverleners in Muiderberg, Naarden en Bussum.)
• De speciale vergunning die Muiden kende voor andere niet-winstbeogende instellingen en dienstverlenende instanties vervalt. Zij kunnen een bedrijfsvergunning aanschaffen.

Inwoners van Muiderberg

• Muiderbergers kunnen geen vergunning meer aanvragen voor Muiden.
• Parkeren in Muiden kan op de betaalde parkeerplaatsen of gratis op P1 of P2.
• Muiderbergers die op bezoek gaan bij iemand die in een gebied voor vergunninghouders woont, kunnen hem of haar vragen om een dagvergunning voor bezoekers.

Stationsgebied in Naarden

• Met uitzondering van de Lambertus Hortensiuslaan vervallen de 'blauwe zones'. Deze veranderen in een 'gebied parkeren voor vergunninghouders'. In plaats van een ontheffing voor de blauwe zone, vraagt u een parkeervergunning aan waarmee u in het vergunningsgebied kunt parkeren. Parkeren met een blauwe parkeerschijf is niet meer mogelijk. • Met uw vergunning mag u vanaf 1 januari 2018 overal in dit gebied op plaatsen voor vergunninghouders parkeren; ook in de aangrenzende straten in Bussum. De precieze begrenzing van het gebied waarbinnen uw vergunning geldig is, wordt op onze website gooisemeren.nl op een kaart aangegeven. • Op de Lambertus Hortensiuslaan blijft een 'blauwe zone' bestaan. Met een parkeervergunning voor het stationsgebied mag u onbeperkt gebruik maken van de parkeerplaatsen binnen de blauwe zone. Daarbij hoeft u geen parkeerschijf te gebruiken. Bewoners en ondernemers van de Lambertus Hortensiuslaan kunnen een parkeervergunning aanschaffen die dezelfde rechten geeft. • Inwoners kunnen 'bonnenboekjes' aanschaffen met 25 parkeervergunningen die één dag geldig zijn. Die kan men uitreiken aan mensen die op bezoek komen.

Burgemeester De Bordesstraat/Gooibergstraat Bussum

• Zowel in de Burgemeester De Bordesstraat als in de Gooibergstraat vervalt de blauwe zone. Voor de gehele De Bordesstraat geldt vanaf 1 januari 2018 betaald parkeren. In de Gooibergstraat geldt vanaf dan betaald parkeren tussen de Brinklaan en de spoorwegovergang. • Bewoners van de Burgemeester De Bordesstraat kunnen een vergunning aanschaffen waarmee zij (zonder verder te betalen) op de betaalde parkeerplaatsen mogen parkeren (net als elders in het centrum van Bussum).

Vergunninghoudersgebieden Bussum

In Bussum zijn er enkele wijzigingen met betrekking tot de naam en de omvang van de gebieden (schillen) waar een parkeervergunning vereist is. Vergunningsgebieden Oost, Centrum en Zuid blijven ongewijzigd.
• Gebied Noord en gebied West (tot de Nieuwe 's Gravelandseweg) gaan op in het vergunningshoudersgebied Stationsgebied Naarden-Bussum.
• Gebied Zuid-West gaat, samen met een deel van de huidige schil West, op in het grotere gebied West.

Prijs parkeervergunningen 2018

• Parkeervergunning inwoners: € 35,- per jaar.
• Parkeervergunning bedrijven: € 150,- per jaar.
• Boekje met 25 dagvergunningen voor bezoekers: € 25,-.
Deze nieuwe prijzen gelden in heel Gooise Meren!

Vraag tijdig uw nieuwe parkeervergunning aan!

Het aanvragen van een parkeervergunning of een boekje met dagvergunningen voor bezoekkan vanaf 16 oktober 2017. Als u nu ook al een parkeervergunning heeft, krijgt u op dat moment nog extra informatie over de aanvraag van uw vergunning(en). Vanaf 16 oktober is alle informatie over de aanvraag van nieuwe parkeervergunningen ook te vinden op onze website gooisemeren.nl. Via deze site kunt u vanaf 16 oktober ook online parkeervergunningen aanvragen.

Bewoners Rembrandtpark en Componistenkwartier welkom bij wijktafel

Woont u in het Rembrandtpark of het Componistenkwartier te Naarden? Buurtplatform RemCom nodigt u van harte uit om op zaterdag 23 september tussen 10.00 en 16.00 uur even langs te komen bij de wijktafel in de Adelaar (gebouw De Lunet) aan de Amersfoortsestraatweg. Bijvoorbeeld voor of na het sporten of het boodschappen doen. Het buurtplatform maakt graag kennis met u. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen ideeën en wensen omtrent het Rembrandtpark en het Componistenkwartier worden gedeeld.
Samen met u en de gemeente wil het Buurtplatform werken aan de veiligheid, de schoonheid en het woonplezier in de twee wijken. Een voorbeeld van een recent idee is om het Meertje van Vlek te verrijken met een fontein, mits daarvoor in de buurt breed draagvlak is.

Tips voor het verduurzamen van een historisch pand

Als u eigenaar bent van een historisch pand staat u voor een uitdaging: hoe verlaagt u de energierekening, verbetert u het comfort en houdt u tegelijkertijd rekening met de historische waarde van uw pand? Het Duurzaam Bouwloket geeft u vijf handige tips.

Tip 1: Eerst besparen, dan opwekken

Begin eerst met energiebesparende maatregelen voordat u zelf duurzame energie gaat opwekken. De energie die u bespaart hoeft u namelijk ook niet op te wekken. En het rendement en de terugverdientijd zijn meestal gunstiger dan bij de maatregelen voor het opwekken van duurzame energie.

Tip 2: Makkelijk besparen met kleine maatregelen

Begin met het toepassen van kleine maatregelen waar u geen vergunning voor nodig heeft:
• Vervang gloeilampen door LED-lampen. Dan bespaart u flink op uw elektriciteitskosten.
• Plaats radiatorfolie achter uw radiatoren. Dan verdwijnt minder warmte via de muur naar buiten.
• Hang dikke gordijnen op bij ramen met enkel glas. Dat vermindert het warmteverlies.
• Plaats tochtstrippen of tochtbanden bij de buitendeuren. Dat voorkomt dat koude lucht uw huis binnendringt.

Tip 3: Isoleren en ventileren

Gaat u uw dak, vloer of gevel isoleren? Zorg dan wel voor voldoende ventilatie. Anders kunnen er vocht- of condensatieproblemen ontstaan, met als gevolg schimmel, houtrot, roest en een ongezond binnenklimaat.

Tip 4: Houd rekening met de regels van de monumentenzorg

Volgens de regels van de monumentenzorg zijn er twee basisprincipes waar u rekening mee dient te houden:
1. Neem maatregelen die zo min mogelijk schade aan het gebouw toebrengen en omkeerbaar zijn.
2. Zorg ervoor dat de gebruikte materialen en constructies bij het historische karakter van het gebouw passen.
Bent u van plan maatregelen toe te passen? Neem dan contact op met de afdeling 'monumentenzorg' of 'vergunningen' van de gemeente om te controleren wat de regels zijn.

Tip 5: Check of er subsidie aanwezig is

Via de website duurzaambouwloket.nl/subsidieregelingen kunt u een energiesubsidie check doen. Het Duurzaam Bouwloket zoekt voor u uit welke subsidieregelingen er beschikbaar zijn.

21 september: Samen Sneller Duurzaam

Ruim honderd ondernemers, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en inwoners van Gooise Meren hebben in de afgelopen periode gewerkt aan een actieplan voor een duurzamer Gooise Meren. Op donderdagavond 21 september presenteren zij hun plannen in de werkplaats van Bouwmensen Gooi en Vechtstreek, Parallelweg 1 te Bussum. Aanvang: 19.30 uur. U bent van harte welkom!
Zie voor meer informatie de advertentie elders in deze krant.

In onze lokale democratie heeft iedereen een eigen rol. De raad bepaalt en controleert het beleid, het college voert het beleid uit, maar wat kunt u eigenlijk doen? In de rubriek 'Uit de raad' houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en nodigt de raad u met regelmaat uit om met hen in gesprek te gaan. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Kijk op bestuur.gooisemeren.nl of stuur een mail naar griffie@gooisemeren.nl.

Terugblik inwonersbijeenkomst samenwerking met Weesp

Veel Nederlanders keken op woensdag 13 september naar Feyenoord - Manchester City. Een aantal inwoners van Gooise Meren koos voor een andere invulling van de avond en was naar het gemeentehuis gekomen om mee te praten over de mogelijke samenwerking tussen Gooise Meren en Weesp.
Na een korte toelichting door de burgemeester werden de uitkomsten van het burgerpanel gepresenteerd. Veel aanwezigen hadden daaraan zelf deelgenomen en waren niet verrast over de uitkomsten. Belangrijke waarden van Weesp zijn ook belangrijk voor de inwoners van Gooise Meren. De samenwerking is vooral positief voor de bescherming van natuurwaarden en de invloed van de gemeente op (boven)regionaal niveau. Het burgerpanel was negatiever over de gevolgen voor de invloed van inwoners op de besluitvorming, de benaderbaarheid van politici en de gemeentelijke lasten.
In kleinere groepen kregen de inwoners de kans om hun meningen uit te wisselen. Er waren ook veel raadsleden. Zij luisterden goed naar wat er gezegd werd. Het is belangrijke input voor de bespreking van dit onderwerp in de raadsvergadering van 20 september.
Bent u benieuwd naar de uitkomsten van het burgerpanel, de bijeenkomst en de reactie van de gemeenteraad op de vragen van Weesp? U kunt alle documenten inzien op bestuur.gooisemeren.nl. U klikt dan door naar de raadsvergadering van 20 september. De gemeenteraad besluit dan wat de reactie zal zijn op de vragen van Weesp. Bij de reactie worden de uitkomsten van het burgerpanel en de inwonersavond toegevoegd als bijlagen.

Politieke Avond 27 september

Meerjarenprogramma geluidsanering

Het wordt steeds drukker op de weg. Al het verkeer zorgt voor geluid. Geluid dat soms als hinderlijk wordt ervaren en soms zelfs slecht is voor de gezondheid van de omwonenden. Er zijn op dit moment verschillende ontwikkelingen en om die reden wordt de raad geïnformeerd over de huidige geluidsituatie in Gooise Meren. U bent van harte welkom.

Presentaties

Op de Politieke Avond zijn er twee presentaties. Een daarvan gaat over een actueel onderwerp en wordt gegeven door inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven, etc. Ditmaal is het de beurt aan de Vrienden van het Mouwtje en het buurtplatform Centrum Bussum over het Scapinoterrein.
De overige onderwerpen op de agenda van de Politieke Avond kunt u vinden op bestuur.gooisemeren.nl.
Met vragen kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@gooisemeren.nl.