Gooise Meren

21 juni 2017

Gooise Meren 21 juni 2017


Lezing over Echobos

Op woensdagavond 28 juni a.s. verzorgt landschapsarchitect en tuinhistorisch onderzoeker Kees van Dam een lezing over de boeiende en veelzijdige historie van het Muiderbergse Echobos, dat in de 18e eeuw een buitenplaats was. Muiderberg was toen een populaire vestigingsplaats van welgestelde Amsterdammers. In de geschiedenis van het Echobos is een hoofdrol weggelegd voor de eeuwenoude Echomuur (zie foto), die dankzij haar wonderlijke akoestische eigenschappen in de 19e eeuw een ware toeristische attractie werd.
Kees van Dam (1979) is verbonden aan SB4, een bureau dat zich speciaal bezighoudt met het verzamelen en ontwikkelen van kennis over historische tuinen, parken en landschappen.

Werkgroep Echobos

De lezing is een initiatief van de Werkgroep Echobos, die de gemeente zal adviseren over de toekomstige ontwikkeling van het Echobos. De werkgroep bestaat uit inwoners van Muiderberg, gemeentelijke adviseurs en externe deskundigen. Het Echobos is toe aan extra onderhoud en de gemeente wil dit gegeven benutten om goed te bekijken hoe naast de natuurwaarde ook de cultuurhistorische en de recreatieve waarde versterkt kunnen worden.

Plaats en tijd van de lezing

De lezing wordt gehouden in ontmoetingscentrum De Steeg in Muiderberg en begint om 20.00 uur.
De deur staat open vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis. U bent als inwoner van harte welkom!

Oproep deelname Bussum Cultureel

Op 15, 16 en 17 september 2017 is het weer zover. Dan vindt de 14e editie plaats van Bussum Cultureel, het jaarlijkse cultuurfestival. Een combinatie van de Amsterdamse Uitmarkt, de Parade en het Preuvenement op Bussumse schaal. Een fenomeen dat elk jaar meer bezoekers trekt uit heel het Gooi. Dit jaar heeft het festival als thema 'pure magie'.
Het wordt weer bijzonder en gevarieerd, mede door de nauwe samenwerking met de Stichting Kunstkring Artes, Filmhuis Bussum en dankzij de vele sponsoren. Er zijn ook vier nieuwe bestuursleden gevonden die nu al meedraaien en na het festival het stokje van het oude bestuur overnemen.
De organisatie is nog bezig met de definitieve invulling van het programma en er is nog ruimte voor aanvullingen. Hierbij dan ook de oproep aan mensen en organisaties die willen deelnemen aan de Culturele Markt, de Art Fair of graag een podium willen:
meld u snel aan via de website bussumcultureel.nl.

Voordrachten voor Koninklijke Onderscheiding

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van 'Lintjesregen 2018'? Dat kan tot 1 augustus aanstaande. In aanmerking voor een onderscheiding komen onder anderen inwoners die zich al 15 jaar of langer intensief inzetten als vrijwilliger.

Voor het indienen van een voordracht is een formulier beschikbaar. Dit formulier kunt u opvragen bij het secretariaat B&R: sbr@gooisemeren.nl. U vindt het ook op onze website gooisemeren.nl. In het zoekvenster op de homepage tikt u 'onderscheidingen' in en dan komt u terecht bij de informatie over Koninklijke onderscheidingen en bij het formulier. U kunt het formulier online invullen en opsturen. U kunt het formulier ook downloaden, met een pen invullen en daarna sturen naar: Gemeente Gooise Meren, t.a.v. secretariaat B&R, Postbus 6000, 1400 HA Bussum. Mailen kan ook: sbr@gooisemeren.nl.
Beschikt u niet over internet? Dan kunt u het formulier opvragen bij secretariaat B&R, 035 207 04 51 / 207 04 49.

Uiterlijke datum van indienen

De behandeling van een voorstel vergt behoorlijk wat tijd. Verschillende instanties, waaronder de gemeente, de provincie en het Kapittel der Civiele Orden zijn erbij betrokken. Daarom ontvangen wij uw voordracht graag uiterlijk 1 augustus a.s.

Twijfelt u over uw voordracht?

Bent u er niet zeker van of uw kandidaat in aanmerking komt voor een onderscheiding? Neem dan contact op met het secretariaat B&R: sbr@gooisemeren.nl of 035 207 04 51 / 207 04 49. Ook voor andere vragen over Koninklijke onderscheidingen kunt u hier terecht.

Vertrouwelijkheid staat voorop!

Niet ieder voorstel resulteert uiteindelijk in de toekenning van een lintje. De voorbereiding moet dan ook op strikt vertrouwelijke wijze plaatsvinden. Dat kan teleurstelling voorkomen. Maar ook wanneer de onderscheiding wel wordt toegekend, is het van groot belang dat dit tot het laatste moment voor de ontvanger een verrassing blijft.

Publieksbalie gemeente Gooise Meren

Openingstijden (20 juni tot en met 3 augustus)
• Maandag: 8.30 tot 13.00 uur (zonder afspraak)
• Dinsdag: - 8.30 tot 17.00 uur
- 8.30 tot 11.00 uur (zonder afspraak, alleen voor legitimatiebewijzen)
• Woensdag: 8.30 tot 20.00 uur *)
• Donderdag: - 8.30 tot 17.00 uur
- 8.30 tot 11.00 uur (zonder afspraak, alleen voor legitimatiebewijzen)
• Vrijdag: 8.30 tot 13.00 uur

*) afspraken voor zorg, jeugdhulp, uitkering en werk tot 17.00 uur.

Indien u op afspraak komt, dan wordt u snel geholpen. Komt u zonder afspraak langs, houdt dan rekening met een wachttijd. Een afspraak maakt u eenvoudig op gooisemeren.nl of u belt 035 207 00 00.

Voor het ophalen van reisdocumenten en rijbewijzen kunt u op alle werkdagen zonder afspraak bij de publieksbalie langskomen. Vanwege de drukte op maandagochtend adviseren wij u om hiervoor op dinsdag tot en met vrijdag te komen.

Regel het digitaal!
Veel zaken kunt u met uw DigiD makkelijk en snel met de gemeente regelen. Het aanvragen van een uittreksel bijvoorbeeld, parkeervergunning of de geboorteaangifte doen. Ook als u trouwplannen heeft, kunt u uw voorgenomen huwelijk digitaal bij ons melden. Ga naar gooisemeren.nl.

Contact
Gemeente Gooise Meren
Brinklaan 35, 1404 EP Bussum
Postbus 6000, 1400 HA Bussum.
Telefoon 035 207 00 00.

Terugblik Politieke Avond 14 juni

Lokale woonvisie

De gemeente wil zo gedifferentieerd mogelijk bouwen voor verschillende doelgroepen, zodat iedereen met plezier kan wonen. De starterslening wordt voor de gehele gemeente beschikbaar. Het gesprek ging vooral over de sociale woningbouw in de gemeente. De corporaties maken zich zorgen over het aanbod van sociale koop- en huurwoningen in Gooise Meren. Ook veel raadsleden willen hier extra aandacht voor. De raadsleden willen zich nog meer verdiepen in de inhoud en om die reden praten ze binnenkort verder over dit onderwerp.

Borgronden

In 2011 werd de locatie Borgronden door de voormalige raad van Naarden aangewezen als woningbouwlocatie. Er werd gesproken over een aantal aanpassingen in de uitgangspunten voor deze locatie. Door deze aanpassingen wordt het mogelijk om goedkope woningen te realiseren en wordt gekeken of het mogelijk is om de wijk duurzaam te realiseren. Na de zomer start het participatietraject. Het participatieplan blijft onveranderd.

Gooisch Natuurreservaat (GNR)

De raad is gevraagd om in te stemmen met een verhoging van de bijdrage en in te stemmen met het beleidsplan van GNR. Het beleidsplan en de extra middelen hebben als doel om het groen in het Gooi in stand te houden. Met de instandhouding van het groen blijft het mogelijk om prettig te wonen en te leven in Gooise Meren.

App Omgevingsalert

Besluiten over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, verkeer etcetera kunt u eenvoudig inzien via Omgevingsalert.nl. Geef bij het installeren van de app aan dat het om Gooise Meren gaat. Bepaal het gebied waarvan u bekendmakingen wilt ontvangen. U krijgt een melding als er iets nieuws speelt in dat gebied.

Er zijn ook nog enkele andere kanalen via welke u de bekendmakingen kunt volgen:
•        Onze websites gooisemeren.nl en bestuur.gooisemeren.nl
•        De website overuwbuurt.overheid.nl
•        De online databank Drimble.nl
•        De e-mail nieuwsbrief van de gemeente Gooise Meren. Met een link naar bovenstaande kanalen.

Tijdelijk extra balie open voor paspoort, ID-kaart en rijbewijs

De ervaring leert dat in de zomermaanden extra veel inwoners een paspoort, ID-kaart of rijbewijs aanvragen. Uitsluitend voor deze drie soorten aanvragen openen we vanaf 20 juni tot en met 3 augustus op de dinsdag en donderdag een extra balie. Tussen 8.30 en 11.00 uur kunt u zonder afspraak langskomen. De extra balie is op dinsdag en donderdag ook 's middags open (tot 17.00 uur) maar dan kunt u alleen op afspraak komen. Kijk voor de actuele openingstijden in het kader op deze gemeentepagina.
Voor het ophalen van reisdocumenten en rijbewijzen kunt u tijdens de openingstijden van de publieksbalies altijd zonder afspraak langskomen. In verband met de drukte op maandagen adviseren wij u om dat op een van de andere dagen te doen.

Weer aan de slag? Kom naar de Talentenmarkt op 22 juni


Wil je graag weer aan de slag, in een baan of met vrijwilligerswerk? Of bent u ondernemer en op zoek naar nieuw talent om uw organisatie te versterken? Bezoek dan op donderdagmiddag 22 juni de Talentenmarkt! Deze wordt gehouden in gebouw de Witte Kerk in Naarden, Koningin Wilhelminalaan 15 en duurt van 14.30 tot 17.00 uur.
Je kunt deelnemen aan workshops en aan ontmoetingen met werkgevers. En er is veel informatie te halen. Ook is er een leuke theatervoorstelling. Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd. De toegang is gratis.

Bewonersavond over groenzone Brediusterrein Muiden

Op dinsdag 27 juni is er van 19.30 tot 21.00 uur een bewonersavond over de inrichting van de groene zone tussen de voetbalvelden op het Brediusterrein en de aangrenzende woonwijk. De bijeenkomst vindt plaats in De Kazerne, Kazernestraat 10 in Muiden.
Op basis van eerdere bijeenkomsten met bewoners is er een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit voorlopig ontwerp wordt tijdens de avond toegelicht. Er is gelegenheid om vragen te stellen en om op het ontwerp te reageren. Tot 14 juli kunt u ook reageren via een mail aan bredius@gooisemeren.nl.

Het projectteam bekijkt of de reacties passen in het definitief ontwerp. We verwachten dat het definitief ontwerp in het najaar klaar is.

Wat is uw mening over de communicatie van de gemeenteraad?

Bent u wel eens op zoek naar informatie over de gemeenteraad? Of bent u wel eens bij een bijeenkomst van de gemeenteraad geweest? Wij zijn benieuwd! Met behulp van een vragenlijst wil de gemeenteraad de communicatie tussen raad en inwoners verbeteren.
Via het burgerpanel Gooise Meren Sspreekt kunt u tot 4 juli meedoen aan een onderzoek over de communicatie van de gemeenteraad.

Heeft u zich nog niet voor het burgerpanel aangemeld? Dat kan alsnog: via gooisemerenspreekt.nl.

Slotavond iktoon 30 juni in Spant!

Op vrijdag 30 juni 2017 om 20.00 uur in Spant! te Bussum wordt de De iktoon-maand in de regio Gooi en Vechtstreek afgesloten met diverse spetterende optredens. Met iktoon geven culturele instellingen, verenigingen en amateurkunstenaars verspreid door Nederland een impuls aan het draagvlak voor kunst en cultuur. Onze regio doet mee. Wethouder cultuur Miriam van Meerten zal de avond openen.
Kom kijken! Gratis kaarten kunt u bestellen op de website van het Spant!: spant.org.

Voor meer informatie over iktoon kijk op de website iktoon.nl.

In onze lokale democratie heeft iedereen een eigen rol. De raad bepaalt en controleert het beleid, het college voert het beleid uit, maar wat kunt u eigenlijk doen? In de rubriek 'Uit de raad' houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en nodigt de raad u met regelmaat uit om met hen in gesprek te gaan. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Kijk op bestuur.gooisemeren.nl of stuur een mail naar griffie@gooisemeren.nl

Raadsvergadering 28 juni

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni wordt door de raad gedebatteerd over onder andere het realiseren van een Integraal Kindcentrum in Muiden en de harmonisatie van het parkeerbeleid. De stukken kunt u vinden op bestuur.gooisemeren.nl. U bent van harte welkom om plaats te nemen op de publieke tribune. De raadsvergadering begint om 20.00 uur in het Stadhuis van Naarden.

Training Politiek Actief

Maakt u zich (of jij je) druk over wat er in de gemeente gebeurt? Vindt u dat er dingen beter kunnen? Vindt u het interessant om te weten hoe besluiten tot stand komen? Of wilt u iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet u niet hoe? Volg dan gratis de training Politiek Actief. Wie weet bent u hierna wel zó enthousiast dat u zich in 2018 kandidaat stelt als raadslid!
De burgemeester houdt een inleiding en u krijgt uitleg over hoe de gemeente werkt. Ook maakt u kennis met het werk van een raadslid en kunt u speeddaten met politieke partijen. De training wordt gegeven op dinsdagavond 27 juni in het Stadskantoor in Naarden en begint om 20.00 uur. U kunt zich aanmelden via een mail naar griffie@gooisemeren.nl. U bent van harte welkom!

Buitenspeeldag groot succes

De Buitenspeeldag op 14 juni jl. was een groot succes. Ruim 40 straten in Gooise Meren deden mee. Op deze mooie, zonnige dag genoten de kinderen van een dag op straat spelen.