Gooise Meren

15 februari 2017

Gooise Meren 15 februari 2017


Burgemeester Ter Heegde bezoekt de vier kernen

Foto: Dick Rozendaal

Burgemeester Han ter Heegde was samen met wethouder Hendrik Boland, wijkwethouder voor Muiden afgelopen zaterdag op bezoek in Muiden. Eerst was er een rondleiding door het Comité Openbare Feesten Muiden. Daarna vond in De Kazerne een ontmoeting plaats met inwoners en verenigingen. In de komende weken zal de burgemeester Bussum, Muiderberg en Naarden bezoeken.

16 februari: Bussum

Op donderdag 16 februari start de nieuwe burgemeester van Gooise Meren rond 12.45 uur met een bezoek aan de weekmarkt op het Wilhelminaplantsoen. Hij pakt in aansluiting daarop het winkelgebied en het Julianaplein mee. Tussen 14.00 en 15.30 uur kunt u onder het genot van een kopje koffie bij Han ter Heegde aanschuiven in Brasserie Drusius aan de Nassaulaan 41.

25 februari: Muiderberg

De burgemeester wordt op zaterdag 25 februari door het bestuur van de Dorpsraad ontvangen in centrum De Rijver. Van 10.30 tot 11.30 uur is hier een 'meet and greet' met de inwoners onder het genot van een kopje koffie. Daarna start een rondgang met de burgemeester en wijkwethouder Gerben Struik door het dorp. Diverse interessante locaties worden aangedaan. Het bezoek wordt afgesloten met een eenvoudige lunch.

9 maart: Naarden

Op donderdag 9 maart bezoekt de burgemeester Naarden.
Tijden en locaties maken wij binnenkort bekend. In ieder geval bezoekt hij de wijk Keverdijk.

Grote Kerk Naarden heeft eerste Match van de Maand

Stichting Grote Kerk Naarden heeft een nieuwe medewerker via MVO Gooise Meren. Directeur Marlo Reeders en Anto Bajo kwamen met elkaar in contact via een 'Prettig Gesprek'. De proefplaatsing die volgde, beviel aan beide kanten zo goed dat Bajo nu een echte baan heeft. Reden voor wethouder Gerben Struik om taart uit te reiken voor de eerste Match van de Maand.

Hecht team

Eind vorig jaar hoorde Marlo Reeders bij het Meet & Match diner in haar 'eigen' Grote Kerk van MVO Gooise Meren. Een nieuwe aanpak om mensen die nu nog aan de zijlijn staan weer mee te laten draaien in het arbeidsproces. Kern van de aanpak is het 'Prettig Gesprek', een bijeenkomst waarin ondernemers en kandidaten elkaar ontmoeten en elkaar vertellen over hun kwaliteiten, talenten en passies. "Het rechtstreeks contact met de kandidaten heb ik als zeer plezierig ervaren", vertelt Reeders. "Anto sprong eruit. Hoewel hij een administratieve achtergrond heeft, heb ik hem aangeboden deel uit te maken van ons A-team. Een groep van acht ongelooflijk leuke vrijwilligers die het hele jaar door allerlei activiteiten ondersteunt die in de Grote Kerk plaatsvinden."
Twintig jaar geleden kwam Anto Bajo met zijn gezin vanuit Bosnië naar Nederland. Hij werkte jaren als boekhoudkundig administratief medewerker, maar door een reorganisatie verloor hij zijn baan. "De Grote Kerk sprak mij meteen erg aan. Ik hou van geschiedenis en van verhalen en de kerk zit er vol mee. Ik doe nu ander werk dan ik gewend ben. Natuurlijk was het heel spannend om iets nieuws te gaan doen, maar het bevalt enorm. Ik heb fantastische collega's, die me ook helpen mijn Nederlands verder te verbeteren. Tijdens mijn eerste werkdag raakte mijn vinger bekneld bij het plaatsen van een rij stoelen. Zo leerde ik weer een nieuw spreekwoord: Je mag niet vloeken in de kerk!"

Integraal samenwerken

Behalve een taart overhandigde Gerben Struik ook het 'Partner' certificaat waarmee Stichting Grote Kerk Naarden officieel partner is van MVO Gooise Meren. Struik: "Gooise Meren is een sociale gemeente met betrokken inwoners en bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat zie je terug in deze match. Het is een perfect voorbeeld van integraal samenwerken, waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Het is heel mooi om te zien hoe iemand weer gelukkig wordt van werk en fijne collega's."

Op zoek naar de democratie van de 21e eeuw

De democratie staat onder druk. Dat wil zeggen: het geloof in de democratie als bestuursvorm is groter dan ooit, maar de kritiek op de manier waarop de democratie wordt vormgegeven is net zo groot. Negentig procent van de mensen vindt nog altijd dat een land het best democratisch bestuurd kan worden. Toch is de kritiek aan de talkshowtafels en in de sociale media niet van de lucht en geven de cijfers een somber beeld. Aan het huidige politieke stelsel doen nog maar 12.000 mensen actief mee, er zijn minder dan 300.000 mensen lid van een politieke partij en bij de meest recente verkiezingen in Gooise Meren bracht maar 41% van de kiezers haar stem uit. Gek is dat trouwens niet: de manier waarop bijvoorbeeld de gemeente wordt bestuurd is al ruim 150 jaar nagenoeg ongewijzigd. En dat terwijl de samenleving steeds sneller en drastischer verandert.

Op zoek naar nieuwe vormen

Veel mensen zijn inmiddels volop op zoek naar nieuwe vormen van democratisch bestuur. Nieuwe vormen voor het goed tegen elkaar afwegen van de belangen van verschillende groepen mensen in de samenleving.

Mensen bij besluitvorming trekken

Nieuwe vormen voor het nemen van goede besluiten, maar vooral ook nieuwe vormen om mensen bij die besluitvorming te betrekken. Eén van die zoekende mensen is Ferenc van Damme. Hij is in dienst van de provincie Overijssel en wordt door de provincie beschikbaar gesteld aan iedereen die aan de slag wil met deze zoektocht naar vernieuwing van de democratie. Inmiddels begeleidt hij diverse gemeenten die aan het experimenteren zijn met nieuwe vormen van democratisch bestuur.

Politici en burgers moeten samen op zoek

Ook de gemeenteraad van Gooise Meren ziet dat het gemeentebestuur hier en daar wel wat vernieuwing kan gebruiken en dus werd Ferenc van Damme uitgenodigd voor een presentatie over zijn zoektocht. Woensdag 8 februari deed hij zijn verhaal voor bijna de voltallige raad van Gooise Meren. Een verhaal met een wake-up call: 'Laat de democratie niet de volgende V&D worden', maar vooral een hoopgevend verhaal: 'Mensen geloven nog steeds in de democratie, als we deze maar geschikt weten te maken voor de 21e eeuw'. En daarom moet er dus gezocht worden naar nieuwe vormen. En naar een nieuwe houding; geen politieke spelletjes, geen wij (politici) tegen zij (burgers), maar samen op zoek naar de beste manier om de gemeente te besturen.

Iedereen die mee wil doen

Overigens gaf Van Damme direct toe dat hij geen pasklaar antwoord heeft op de vraag hoe de democratie er in de 21e eeuw precies uit moet zien. Wel is hij ervan overtuigd dat er in die nieuwe democratie een veel grotere rol weggelegd is voor iedereen die mee wil doen. Hoe dat precies moet in Gooise Meren? Daarnaar wil Van Damme graag samen met de gemeenteraad op zoek.

Onderwerp krijgt een vervolg

Na afloop van de presentatie werd uit de reactie duidelijk dat Van Dammes verhaal was aangekomen. Er werd volop nagepraat over het onderwerp.
Het is nu aan de raad hoe hier verder mee gegaan wordt, maar het lijkt zeker dat deze avond een vervolg krijgt. Natuurlijk wordt u daarvan op de hoogte gehouden via 'Uit de raad'.

Meer informatie over de manier waarop de lokale democratie nu werkt en hoe u daaraan nu al mee kunt doen, vindt u op de website bestuur.gooisemeren.nl.

Gaat u binnenkort op vakantie? Laat uw familie of vertrouwde buren weten dat u op vakantie gaat, maar zet dit niet op sociale media. Zorg dat uw woning ook tijdens uw afwezigheid een bewoonde indruk geeft. Tijdens vakantieperiode worden er namelijk meer inbraken gepleegd. Meer tips hoe u het inbrekers niet te makkelijk maakt leest u hieronder.

Licht aan
Verlichting geeft een bewoonde indruk. Gebruik een tijdschakelaar en vergeet de buitenlamp niet. Een inbreker staat niet graag in het licht.

Deur op slot
Trek uw deur niet alleen dicht maar draai de sleutel om in het slot. Zorg voor goed hang- en sluitwerk.

Bel 112 bij verdachte situaties
Wist u dat bijna 80% van de aanhoudingen door de politie op heterdaad een gevolg is van een melding van een inwoner? Daarom is het van belang om altijd verdachte situaties direct via 112 te melden bij de politie. Schroom dus niet als u iets verdachts denkt te zien en bel 112. Zo verbeteren we samen de veiligheid in Gooise Meren.

Zelf aan de slag
Wacht niet tot het te laat is, maar ga zelf aan de slag met veilig wonen. Want een goed beveiligde woning én uw oplettende gedrag zorgt voor maximaal 90 procent minder kans op een inbraak. De Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven (http://www.politiekeurmerk.nl/bewoners/expert-inschakelen/vind-een-politiekeurmerk-expert/) die door het hele land zijn gevestigd, helpen u hier graag bij. Kijk voor meer preventietips op http://www.politiekeurmerk.nl/bewoners/wat-kan-ik-zelf-doen/preventietips/

In 2016 werden in Gooise Meren 8 procent minder woninginbraken gepleegd, van 314 in 2015 naar 289 in 2016. Deze daling komt vooral doordat inwoners en bedrijven zelf verantwoordelijkheid nemen. Mensen zijn zich er steeds meer van bewust dat inbraak vaak te voorkomen is door zelf goede preventieve maatregelen te nemen.De gemeente wil ook in 2017 het aantal woninginbraken in Gooise Meren terugdringen. Wij zien dat er meer woninginbraken plaatsvinden in en rond vakantieperioden. Met de voorjaarsvakantie voor de deur is het goed om hier weer even bij stil te staan.

Startbijeenkomst in Spant! over Sportvisie Gooise Meren

Bijeenkomst over Sportvisie in Spant!

Afgelopen dinsdagavond 7 februari vond de startbijeenkomst plaats voor de nieuw op te stellen Sport- en beweegvisie van de gemeente Gooise Meren. Of wordt het toch, zoals één van de deelnemers opperde, de Beweeg- en sportvisie? Op dat soort creatieve en prikkelende reacties hadden de organisatoren precies gehoopt.

Aan de hand van stellingen en vragen konden de ongeveer 100 deelnemers uit de sectoren sport, onderwijs en zorg & welzijn hun mening geven. De stellingen waren scherp geformuleerd en zorgden voor bewustwording, kritische opmerkingen en goede en creatieve ideeën. Bijvoorbeeld:
• Het besef dat sport en bewegen zich steeds vaker buiten verenigingen en competitieverband om afspelen.
• Kritische opmerkingen over het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties.
• Mooie ideeën over verbinding en kennisdeling tussen sportaanbieders, het bewegingsonderwijs, inwoners en de gemeente.

Het vervolg

Gedurende een maand verzamelt de gemeentelijke projectleider mw. M. Willemstein bij verenigingen en instanties informatie over sport en bewegen in Gooise Meren. De startbijeenkomst was onderdeel van deze ophaalronde. Aan het hier geopperde idee om de jeugd er meer bij te betrekken, wordt binnenkort al gehoor gegeven. Na het ophalen van informatie, wensen en ambities wordt in kleinere groepen verder gesproken over de nieuwe visie. Rondom de zomer zal deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden. Wilt u meedenken over de nieuwe visie dan kunt u zich aanmelden bij de gemeentelijke projectleider: m.willemstein@gooisemeren.nl

Sport en cultuur belangrijk voor ieder kind

De gemeente Gooise Meren vindt dat alle kinderen mee moeten kunnen doen aan sport én aan cultuur. Daarom is de gemeente aangesloten bij het Jeugdsportfonds en bij het Jeugdcultuurfonds. De fondsen maken het voor kinderen van ouders met een laag inkomen mogelijk om te sporten en iets cultureels te doen.

Jeugdcultuurfestival op woensdag 22 maart

Kennismaken met cultuur kan op woensdag 22 maart. Dan is er een speciaal festival vol zang, dans, muziek en theater. Dit Jeugdcultuurfestival is voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Ze kunnen daar van alles op het gebied van cultuur ervaren en uitproberen. Ook is er informatie over de verschillende lessen die er te volgen zijn. Heeft u geen geld om uw kind iets met cultuur te laten doen? Het Jeugdcultuurfonds zorgt ervoor dat dat wel kan door tot ongeveer € 400,- aan kosten te vergoeden. Bijvoorbeeld de kosten van de lessen en wat er nodig is om daaraan mee te doen, zoals een balletpakje of het huren/lenen van een instrument. Op het festival zijn mensen van het Jeugdcultuurfonds aanwezig. Zij kunnen u van alles vertellen over de mogelijkheden en hoe u een aanvraag kunt doen.

Tijd, datum en locatie

Het Jeugdcultuurfestival wordt gehouden op woensdag 22 maart van 14.00 tot 18.00 uur. Locatie is de Gooische Muziekschool en de Uitwijk, Dr. Schaepmanlaan 8 -10, Bussum.
Het Jeugdcultuurfestival wordt georganiseerd door Versa Welzijn, Kidsclub, De Gooische Muziekschool en het Jeugdcultuurfonds.

Cursus over oud schrift uit de 17e en 18e eeuw

Wie historisch of genealogisch onderzoek doet naar de periode vóór 1800 wordt geconfronteerd met taalgebruik en handschriften die verder van ons afstaan. Dat kan moeilijkheden geven bij het lezen, het begrip en de juiste historische duiding.

Met het oog daarop verzorgt oud-gemeentearchivaris Anne Medema op maandag 6, 13 en 20 maart van 13.30 tot 15.00 uur in Naarden een cursus in de paleografie. Er wordt geoefend met kopieën van originele stukken, afkomstig uit archieven van het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen. De cursus vindt plaats in het Gemeentearchief aan de Cattenhagestraat 8 te Naarden-Vesting. Deelname is gratis! Aanmelden kan tot 1 maart, per mail: gemeentearchief@gooisemeren.nl.

Gemeente denkt graag mee over invulling bezuinigingen

In 2017 voert de gemeente een aantal bezuinigingen door. De bibliotheek, de zwembaden en andere instanties die subsidie ontvangen, moeten het in het vervolg met minder subsidie doen. Dat staat in de gemeentelijke begroting van 2017. Betrokkenen hebben zorg over de opgelegde bezuinigingen. Die zorg is begrijpelijk, en de gemeente wil dan ook graag met de instanties meedenken over hoe de bezuinigingsopdracht gerealiseerd kan worden. Want ook de gemeente hecht groot belang aan de functies van bijvoorbeeld bibliotheek en zwembad.

Ruimte vrijmaken voor nieuwe investeringen

Het college van burgemeester en wethouders heeft eind 2015 het coalitieakkoord 'Verbondenheid in Verscheidenheid' vastgesteld. Het college ziet kansen voor de nieuwe gemeente en wil nieuwe initiatieven starten en investeringen doen. Daarvoor zijn in de gemeentebegroting 2017 middelen vrijgemaakt. Om tot een sluitende begroting te komen, zijn aan de andere kant bezuinigingen nodig.

Gemeente denkt mee

Dat neemt niet weg dat bezuinigingen altijd pijn doen. De gemeente wil de instanties dan ook niet aan hun lot overlaten, maar graag in samenspraak de bezuinigingen realiseren. Deze week vindt er een gesprek met de bibliotheek plaats over hoe zij de bezuiniging denken in te vullen. En komende tijd zullen gesprekken plaatsvinden met andere instanties. Het college ziet kansen om naast de hoofdvestiging te Bussum ook in de andere kernen een bibliotheekfunctie te behouden, maar dan wellicht in een andere vorm. Misschien in een ander gebouw, een mobiele bibliotheek, of nog een andere invulling. Het gaat om het vorm geven aan de functies lezen, leren, informeren, kunst & cultuur en ontmoeting & debat. De gemeente is het met de bibliotheek eens dat deze functies van de bibliotheek belangrijk zijn voor de samenleving.

Foto: Dick Jongerden

De Wmo-taxi's rijden tijdelijk rond met een 'reclamesticker' van Schoonthuis.nl. Via deze site kunnen inwoners van de regio Gooi & Vechtstreek een hulp in het huishouden inhuren. De gemeente betaalt een deel van de kosten, namelijk € 10,- per uur. Doel is het behoud van werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen, met passende arbeidsvoorwaarden. En u als inwoner kunt tegen een schappelijk tarief en via de officiële weg een betrouwbare hulp in huis inhuren. Een win-winsituatie dus. Op de foto: de wethouders zorg & welzijn van de zeven regiogemeenten plakken de eerste reclamesticker van Schoonthuis.

In onze lokale democratie hebben college en gemeenteraad ieder een eigen rol. De raad bepaalt en controleert op hoofdlijnen het beleid, het college voert dit uit. Het college bericht over zijn werkzaamheden op de gemeentepagina. De raad bericht apart in 'Uit de raad', geschreven door de griffie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met griffie@gooisemeren.nl.

Kinderporno aangetroffen bij medewerker SKBNM

Een 49-jarige medewerker van de Stichting Kinderopvang Bussum, Naarden en Muiderberg (SKBNM) is thuis aangehouden op verdenking van het bezit van kinderpornografisch beeldmateriaal. De man is woonachtig in Soest. Het materiaal is gevonden op zijn privé gegevensdragers en zijn privé online opslagdienst. De medewerker zit op dit moment in voorlopige hechtenis.
De GGD Gooi & Vechtstreek verzorgt psychosociale hulp voor mensen die daar behoefte aan hebben. De GGD is op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op: 035 692 64 00. Ook kunt u direct contact opnemen met de stichting per e-mail: centraal@skbnm.nl

Op dinsdagavond 14 februari 2017 zijn de medewerkers van de SKBNM en ouders die hun kind op 't Mouwtje hebben zitten tijdens twee bijeenkomsten geïnformeerd en opgevangen. Overige ouders en schooldirecteuren zijn in de loop van dinsdag 14 februari per mail door de SKBNM geïnformeerd.